Moda na nie uczenie się. Jak poradzić sobie z demotywacją - warszaty

Dnia 16 kwietnia br. Biblioteka Publiczna w Kotlinie gościła przedstawicieli Teatru Edukacji i Profilaktyki "MASKA" z Karkowa, którzy poprowadzili  warsztaty pt.: "Moda na nie uczenie się. Jak poradzić sobie z demotywacją". Warszaty odbyły się w Szkole Podstawowej w Woli Książęcej. Uczestnikami byli uczniowie klas VII. Celem warsztatów było: ukazanie barier, które utrudniają zdobywanie wiedzy, wskazanie metod i środków zachecających do nauki, wskazanie odpowiedzi na nurtujace pytania: jak sobie radzić z powszechnym brakiem motywacji?, jakie są powody niechęci do zdobywania wiedzy?. Pani prowadząca zajęcia próbowała uświadomić młodym ludziom jak ważne jest w życiu podejmowanie decyzji i kształtowanie postawy asertywnej. Formy i metody, które zostały wykorzystane podczas spotkania to: mini wykłady połączone z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskucja.