Wycieczka rowerowa z Witaszyc do Lutyni

W dniu 26 sierpnia 2018r. Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin gościła w swoich progach wycieczkę rowerową z Witaszyc do Lutyni. Uczestnikami wycieczki byli mieszkańcy Witaszyc zrzeszeni w Stowarzyszeniu na Rzecz Witaszyc.