Znają dzieje narodu swego- wyjazd do Rogalina w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację PZU